Khối Trụ Thạch Anh Hồng

4.620.000 6.050.000 

Mô tả sản phẩm:

  • Chất liệu: Khối trụ thạch anh hồng 
  • Khối lượng và kích thước: Cân đo thực tế sản phẩm
  • Nguồn gốc: Nhập khẩu
  • Kiểm định: Đã được kiểm định
  • Chỉ số bovis: Thực tế theo sản phẩm
Khối Trụ Thạch Anh Hồng
Khối Trụ Thạch Anh Hồng