Mặt Dây Chuyền Đá Aquamarine

1.680.000 

Thông Tin Sản Phẩm: Mặt Dây Chuyền Đá Aquamarine

  • Loại đá: Đá Aquamarine
  • Hợp mệnh: mệnh Thủy và mệnh Mộc
  • Hợp tháng sinh: Tháng 3 (Cung Song Ngư) – phù hợp nhất
mặt dây chuyền đá aquamarine
Mặt Dây Chuyền Đá Aquamarine

1.680.000