Mặt Dây Chuyền Di Lặc Bạch Ngọc Bọc Bạc

2.200.000 

Mặt dây Phật Di Lặc đá Bạch Ngọc

  • Loại sản phẩm: Mặt dây Phật Di Lặc
  • Loại đá: Đá Bạch Ngọc tự nhiên 100%
  • Mệnh hợp: Kim, Thủy
  • Màu sắc đá: Trắng
mặt dây chuyền di lặc bạch ngọc
Mặt Dây Chuyền Di Lặc Bạch Ngọc Bọc Bạc

2.200.000