Phong Cảnh Ngọc Cá Nằm Trên Sò

45.500.000 

Phong cảnh ngọc cá nằm trên sò mang nguồn năng lượng dương tích cực, đem đến những may mắn trong công việc cho chủ nhân sở hữu.

phong cảnh ngọc cá nằm trên sò
Phong Cảnh Ngọc Cá Nằm Trên Sò

45.500.000