Thuyền Buồm Ngọc Hoàng Long

19.800.000 

Thông Tin Sản Phẩm: Thuyền Buồm Ngọc Hoàng Long

Chất liệu: Đá Ngọc Hoàng Long

Phù hợp: mệnh Kim và mệnh Thổ

Vị trí nên trưng bày: nên đặt thuyền buồm ngọc hoàng long tại phòng khách, phòng làm việc, những nơi trang trọng trong nhà.

thuyền buồm ngọc hoàng long
Thuyền Buồm Ngọc Hoàng Long

19.800.000 

Danh mục: