Tranh Ngọc Hoa Mai Tứ Qúy

54.500.000 

Tranh ngọc hoa mai tứ quý là biểu tượng cho người quân tử, cho sự quyền quý và cao thượng, cho sự nhẫn nãi và đức hi sinh. Đặt tranh ngọc hoa mai tại những nơi trang trọng trong gia đình, mỗi thành viên sẽ có được bình an, may mắn, sức khỏe và mọi điều tốt lành.

Tranh ngọc hoa mai tứ quý
Tranh Ngọc Hoa Mai Tứ Qúy

54.500.000 

Danh mục: