Tượng Phúc Lộc Thọ Ngọc Hoàng Long

9.350.000 19.800.000 

Thông Tin Sản Phẩm: Tượng Phúc Lộc Thọ ngọc Hoàng Long 

Màu: Vàng

Chất liệu: Ngọc Hoàng Long tự nhiên

Ý nghĩa: Tượng phúc lộc thọ ngọc hoàng long mang ý nghĩa

May mắn, tốt lành (Phúc); Giàu có, Thịnh vượng (Lộc) và Trường thọ (Thọ)

tượng phúc lộc thọ ngọc hoàng long
Tượng Phúc Lộc Thọ Ngọc Hoàng Long