Tượng Rồng Ngọc Aven Xanh

38.500.000 

Rồng ngọc Aven xanh  là biểu trưng của đấng tối thượng, nên trong tất cả các vật dụng thuộc về Đức Vua như long bào, ngai vàng, cung điện đều được chạm trổ hoặc thêu hình Rồng và chỉ Đức Vua mới được sử dụng biểu tượng Rồng.

Rồng ngọc Aven xanh là tượng trưng của sức mạnh, giúp mang lại quyền uy và địa vị cho chủ nhân.

rồng ngọc aven xanh
Tượng Rồng Ngọc Aven Xanh

38.500.000