Vòng Bạch Ngọc Mix Thạch Anh Tóc Vàng Và Bạc

2.500.000 

  • Thông Tin Sản Phẩm: Vòng Bạch Ngọc Mix Thạch Anh Tóc Vàng Và Bạc 
  • Chất liệu đá: Đá bạch ngọc
  • Màu sắc: trắng
Vòng bạch ngọc mix thạch anh tóc vàng và bạc
Vòng Bạch Ngọc Mix Thạch Anh Tóc Vàng Và Bạc

2.500.000