Vòng Tay Đá Tourmaline

4.400.000 

Tên sản phẩm: Vòng tay đá Tourmaline

Loại đá: đá Tourmaline

 

 

Vòng Tay Đá Tourmaline

4.400.000 

Danh mục: