Vòng Tay Mắt Hổ Nâu Chạm Khắc – Vòng Tay 18

1.250.000 

Thông Tin Sản Phẩm: Vòng Tay Mắt Hổ Nâu Chạm Khắc

  • Chất liệu đá: Đá mắt hổ
  • Màu sắc: nâu
Vòng Tay Mắt Hổ Nâu Chạm Khắc
Vòng Tay Mắt Hổ Nâu Chạm Khắc – Vòng Tay 18

1.250.000