Vòng Tay Ngọc Cẩm Thạch 069

19.800.000 

Loại đá: Ngọc cẩm thạch

Hợp mệnh: mệnh Mộc và mệnh Hỏa

Vòng Tay Ngọc Cẩm Thạch 069

19.800.000